PROSTE PRZYRZĄDY I TECHNIKA PRACY NIMI CZ II

 

Przy prawie wszystkich pracach występuje konieczność mierzenia, a później trasowania, tzn. oznaczania wymiarów na przedmiocie. Stosujemy przy tym starą stolarską zasadę: trzy razy mierz, a raz tnij. To ważna zasada. W czasie pracy łatwo bowiem popełnić różnego rodzaju błędy. Na przykład źle odczytać wymiar na miarce, myląc się powiedzmy o 1 cm. Po odcięciu kawałka materiału okazuje się później, że jest za krótki. Nie pasuje do konstrukcji, a przedłużyć go już nie można. Kilkakrotne mierzenie ogranicza liczbę pomyłek.

Na rys. 10 C pokazano sposób dzielenia szerokości deski na dowolną liczbę jednakowych odcinków. Przy normalnym dzieleniu na podstawie przyłożonej do brzegu miarki często zdarza się, że szerokość trudno dzieli się na żądaną liczbę odcinków. Elektryk Wrocław lepiej jest wtedy postąpić inaczej. Przykładamy miarkę ukośnie na powierzchni deski tak, aby między brzegami zawrzeć całkowitą liczbę centymetrów podzieloną przez liczbę żądanych odcinków. Ten wymiar wtedy łatwo już podzielić i zaznaczyć miejsca do narysowania linii równoległych.

Linie równoległe najłatwiej się rysuje znacznikiem (rys. 10 D), który można wykonać samemu z drewnianego klocka z otworem w środku. Przez otwór przetyka się wałek z wbitym na końcu krótkim gwoździem i blokuje go klinem wbitym w otwór. Gwoździem już teraz łatwo wykonać rysę w drewnie, przesuwając klocek przy brzegu deski. Na wałku można zamocować dwa lub kilka gwoździ, W ten sposób będziemy zaznaczać od razu kilka linii równoległych do krawędzi.

Przycięcie czoła deski lub całego stosu desek prostopadle do górnej powierzchni ułatwi wzornik z drewna (rys. 10 E). Wzornik nakłada się na deskę, a czoła odcina ręczną piłą płatnicą, prowadząc ją po czole wzornika. Takie prowadzenie uniemożliwia przekrzywienie się piły.

W pracach stolarskich i ciesielskich bardzo żmudne jest trasowanie większej liczby jednakowych kształtów. Na rys. 10 F i G przedstawiono proste wzorniki wykonane z blachy aluminiowej lub stalowej. Wystarczy je przyłożyć do materiału w zaznaczonym miejscu i odrysować ołówkiem kształt.

Przy budowie altany pamiętajmy, że bardzo wiele usprawnień jesteśmy w stanie przeprowadzić sami. I tak na przykład możemy wymyślić wiele sposobów zamocowania deski, dokładniejszego przecięcia itp., odpowiednio do posiadanych narzędzi i przyrządów, miejsca pracy i własnego doświadczenia. Na rys. 10 H pokazano sposób unieruchomienia deski przy dłutowaniu otworu. Jak widać dłutujący sam, usiadłszy na desce, doskonale ją usztywnia ciężarem własnego ciała, bez żadnych dodatkowych przyrządów.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.