PROSTE PRZYRZĄDY I TECHNIKA PRACY NIMI CZ II

 

Przy prawie wszystkich pracach występuje konieczność mierzenia, a później trasowania, tzn. oznaczania wymiarów na przedmiocie. Stosujemy przy tym starą stolarską zasadę: trzy razy mierz, a raz tnij. To ważna zasada. W czasie pracy łatwo bowiem popełnić różnego rodzaju błędy. Na przykład źle odczytać wymiar na miarce, myląc się powiedzmy o 1 cm. Po odcięciu kawałka materiału okazuje się później, że jest za krótki. Nie pasuje do konstrukcji, a przedłużyć go już nie można. Kilkakrotne mierzenie ogranicza liczbę pomyłek.

Na rys. 10 C pokazano sposób dzielenia szerokości deski na dowolną liczbę jednakowych odcinków. Przy normalnym dzieleniu na podstawie przyłożonej do brzegu miarki często zdarza się, że szerokość trudno dzieli się na żądaną liczbę odcinków. Elektryk Wrocław lepiej jest wtedy postąpić inaczej. Przykładamy miarkę ukośnie na powierzchni deski tak, aby między brzegami zawrzeć całkowitą liczbę centymetrów podzieloną przez liczbę żądanych odcinków. Ten wymiar wtedy łatwo już podzielić i zaznaczyć miejsca do narysowania linii równoległych.

Linie równoległe najłatwiej się rysuje znacznikiem (rys. 10 D), który można wykonać samemu z drewnianego klocka z otworem w środku. Przez otwór przetyka się wałek z wbitym na końcu krótkim gwoździem i blokuje go klinem wbitym w otwór. Gwoździem już teraz łatwo wykonać rysę w drewnie, przesuwając klocek przy brzegu deski. Na wałku można zamocować dwa lub kilka gwoździ, W ten sposób będziemy zaznaczać od razu kilka linii równoległych do krawędzi.

Przycięcie czoła deski lub całego stosu desek prostopadle do górnej powierzchni ułatwi wzornik z drewna (rys. 10 E). Wzornik nakłada się na deskę, a czoła odcina ręczną piłą płatnicą, prowadząc ją po czole wzornika. Takie prowadzenie uniemożliwia przekrzywienie się piły.

W pracach stolarskich i ciesielskich bardzo żmudne jest trasowanie większej liczby jednakowych kształtów. Na rys. 10 F i G przedstawiono proste wzorniki wykonane z blachy aluminiowej lub stalowej. Wystarczy je przyłożyć do materiału w zaznaczonym miejscu i odrysować ołówkiem kształt.

Przy budowie altany pamiętajmy, że bardzo wiele usprawnień jesteśmy w stanie przeprowadzić sami. I tak na przykład możemy wymyślić wiele sposobów zamocowania deski, dokładniejszego przecięcia itp., odpowiednio do posiadanych narzędzi i przyrządów, miejsca pracy i własnego doświadczenia. Na rys. 10 H pokazano sposób unieruchomienia deski przy dłutowaniu otworu. Jak widać dłutujący sam, usiadłszy na desce, doskonale ją usztywnia ciężarem własnego ciała, bez żadnych dodatkowych przyrządów.

PROSTE PRZYRZĄDY I TECHNIKA PRACY NIMI CZ I

 

W wielu wypadkach staranność i szybkość wykonania pracy można podnieść przez zastosowanie odpowiedniej techniki lub użycie prostych przyrządów, wykonanych we własnym zakresie. Zapewnią one również tak ważną powtarzalność wymiarów w poszczególnych częściach.

 

Przy wykonywaniu wpustów metodą dłutowania ręcznego dobrze jest najpierw wywiercić cztery otwory o średnicy 8-10 mm w narożach wytrasowanego (zaznaczonego) wpustu (rys. 9 A). Ułatwią one dłutowanie, szczególnie trudne tam właśnie. Jednocześnie prostopadłe wywiercenie otworów zapewni wydłutowanie wpustu prostopadłego. Pracę jeszcze bardziej przyspieszy wywiercenie szeregu otworów wzdłuż boków zaznaczonego wpustu. Otwory powinny leżeć jak najbliżej siebie, tak aby dłutem można było tylko wybić materiał ze środka i wyrównać brzegi otworu. Tą metodą można wykonywać wpusty przelotowe i nieprzelotowe.

 

malowanie Wrocław

Do przecinanie belek, desek itp. materiałów drewnianych pilarką tarczową, pod kątem prostym do boku, można wykonać przyrząd pokazany na (rys. 9 B). Składa się on z kilku krótkich desek, zbitych między sobą gwoździami. Przyrząd nakłada się np. na bal i przecina go prowadząc stopkę pilarki wzdłuż krawędzi przyrządu (prowadnicy). Przyrząd ten warto wykonać, gdy będziemy przecinać większą ilość materiału o jednakowej szerokości i dowolnej grubości.

 

Przy pokrywaniu dachu lub tarasu deskami zachodzi konieczność wyrównania brzegów wzdłuż jednej prostej linii. Wygodnie jest to wykonać pilarką tarczową prowadzoną wzdłuż prowadnicy (rys. 9 C). Może nią być prosta deska, dwoma ściskami stolarskimi przykręcona do równanego blatu. Wzdłuż deski, opierając stopkę o jej brzeg, prowadzi się pilarkę.