URZĄDZENIA POMOCNICZE CZ II

Przy niektórych pracach stolarskich i ciesielskich wygodniej jest, gdy pilarka elektryczna nie jest prowadzona ręcznie, lecz zamocowana w odwrotnej pozycji – piłą ku górze – i wystaje ponad stół. Wtedy jest dużo wygodniej prowadzić materiał po stole, podsuwając oburącz pod wirującą piłę. Takie urządzenie można wykonać w prosty sposób (rys. 8). W tym celu wbija się w ziemię dwa okrąglaki drewniane tak, aby sztywno stały nie chwiejąc się. Do nich gwoździami lub wkrętami przykręca się sztywny blat z blachy lub sklejki. Blat również nie może się przekrzywiać podczas pracy. Pod nim przykręca się pilarkę tarczową. Jej piła powinna wystawać ponad blat przez wąską szczelinę.

 

Opisane urządzenie jest prowizoryczne, lecz niezmiernie pożyteczne. Piła wystaje jednak ponad blat i nie jest zabezpieczona żadną osłoną. Z tego względu trzeba zachować przy pracy daleko idące środki ostrożności. Tu, jak przy innych pilarkach tego typu, obowiązuje zasada uważnej pracy w skupieniu. Drugą zasadą jest to, że w czasie pracy podsuwa się materiał przecinany tak, aby ręce były zawsze oddalone co najmniej o 10 cm od piły i zawsze z boku. Przy położeniu naprzeciw piły nagłe poślizgnięcie materiału lub ręki może spowodować wypadek.

 

Do prac ziemnych i murarskich trzeba zaopatrzyć się w listwę z twardego drewna o wymiarach 2,5x5x200 cm. Powinna być równa, pozbawiona sęków i skaz oraz dobrze wysuszona. Służyć nam będzie, wraz z poziomnicą, do wyznaczania położenia elementów układanych na dłuższych odcinkach – np. warstwy cegieł w murze, płyt posadzkowych itp. Listwę należy oszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i nasycić pokostem.

 

Również łatwo jest wykonać samodzielnie packi tynkarskie do zacierania położonego tynku. Radzę wykonać trzy packi o różnych wymiarach i używać ich do różnych prac. Powierzchnię jednej z nich należy obciągnąć cienkim filcem lub grubym suknem. Będzie służyć do ostatecznego zacierania tynku.

 

mieszkania brzeg dolny

URZĄDZENIA POMOCNICZE CZ I

Do budowy altanki, zarówno drewnianej jak i murowanej, potrzebne będą, oprócz narzędzi, również przyrządy i urządzenia trudne do kupienia, a które można wykonać własnoręcznie.

Najważniejsze z nich są stojaki, tzw. koziołki lub kobyłki murarskie (rys. 7). Używa się ich przy murowaniu, tynkowaniu i montowaniu wyższych części altany. Potrzebne będą dwa lub trzy koziołki. Zbija się je z desek o grubości 32 mm (szczegół A) lub łat, krawędziaków i desek (szczegół B). Uzupełnieniem koziołków jest podest na nich układany. Należy wykonać go z desek o grubości 32 mm lub dwóch warstw desek o grubości 20-24 mm. Nie musi być dłuższy niż 2-2,5 m.

Można dodatkowo wykonać drugi, mniejszy podest, który będzie służyć jako blat stołu warsztatowego. Do jego budowy wykorzystamy również dwa koziołki murarskie (rys. 8).

Do spodu blatu trzeba przykręcić cztery łaty o wymiarach 100x5x5 cm (szczegół B). Łaty przykręca się parami w odległości takiej, aby pomiędzy nie wsunąć górę koziołka i przykręcić koziołek dwiema lub trzema śrubami M 8. Sztywność tak przygotowanego stołu zwiększa się, przybijając lub przykręcając śrubami do boków koziołków po dwie deski o przekroju 10×2,4 cm (szczegół A).

Duża sztywność stołu umożliwi wykonywanie na nim wielu prac pomocniczych, jak cięcie i piłowanie drewna lub metali, dłutowanie i wbijanie gwoździ. Gdy stanie się zbędny, można go będzie łatwo rozmontować bez zniszczenia materiału.