PROSTE PRZYRZĄDY I TECHNIKA PRACY NIMI CZ I

 

W wielu wypadkach staranność i szybkość wykonania pracy można podnieść przez zastosowanie odpowiedniej techniki lub użycie prostych przyrządów, wykonanych we własnym zakresie. Zapewnią one również tak ważną powtarzalność wymiarów w poszczególnych częściach.

 

Przy wykonywaniu wpustów metodą dłutowania ręcznego dobrze jest najpierw wywiercić cztery otwory o średnicy 8-10 mm w narożach wytrasowanego (zaznaczonego) wpustu (rys. 9 A). Ułatwią one dłutowanie, szczególnie trudne tam właśnie. Jednocześnie prostopadłe wywiercenie otworów zapewni wydłutowanie wpustu prostopadłego. Pracę jeszcze bardziej przyspieszy wywiercenie szeregu otworów wzdłuż boków zaznaczonego wpustu. Otwory powinny leżeć jak najbliżej siebie, tak aby dłutem można było tylko wybić materiał ze środka i wyrównać brzegi otworu. Tą metodą można wykonywać wpusty przelotowe i nieprzelotowe.

 

malowanie Wrocław

Do przecinanie belek, desek itp. materiałów drewnianych pilarką tarczową, pod kątem prostym do boku, można wykonać przyrząd pokazany na (rys. 9 B). Składa się on z kilku krótkich desek, zbitych między sobą gwoździami. Przyrząd nakłada się np. na bal i przecina go prowadząc stopkę pilarki wzdłuż krawędzi przyrządu (prowadnicy). Przyrząd ten warto wykonać, gdy będziemy przecinać większą ilość materiału o jednakowej szerokości i dowolnej grubości.

 

Przy pokrywaniu dachu lub tarasu deskami zachodzi konieczność wyrównania brzegów wzdłuż jednej prostej linii. Wygodnie jest to wykonać pilarką tarczową prowadzoną wzdłuż prowadnicy (rys. 9 C). Może nią być prosta deska, dwoma ściskami stolarskimi przykręcona do równanego blatu. Wzdłuż deski, opierając stopkę o jej brzeg, prowadzi się pilarkę.